Livezilla

Certified Partner and
PrestaShop Developer for:

הגירה מודוליםיש 8 מוצרים.

החלפת PrestaShop מעגלת הקניות אחר? מודולים אלו יגרום המהלך הרבה יותר קל ומהיר. ייבוא ​​כל הלקוחות (עם הסיסמה הקיימת שלהם), הזמנות, קטגוריות מוצרים, יצרנים וסקירות.