Livezilla

Certified Partner and
PrestaShop Developer for:

Bepalingen en voorwaarden van het gebruik

PRESTO-CHANGEO.COM SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST:


RAADPLEEG DE ENGELS VERSIE VAN DEZE OVEREENKOMST


LEES: door het downloaden, gebruik van onze software, of diensten kopen MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, AANVAARDT U DE VOORWAARDEN anders vermeld in juridisch bindende wijze.

Als u het verkrijgen van de software zoals hieronder gedefinieerd ten behoeve van een onderneming, verklaart u dat u bent gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen en de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst voor rekening van de onderneming te aanvaarden. Een bindend contract wordt dan gevormd tussen PRESTO_CHANGEO.COM en het bedrijf in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. U gaat ermee akkoord geen persoonlijk te plegen of een schending van onze overeenkomst met het bedrijf te stimuleren.

Als het bedrijf dat u vertegenwoordigt of dat u (gezamenlijk "u") niet akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, niet downloaden of installeren van de software.

 

BELEID VAN DE TERUGKEER:
Software (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle html, php, TPL, grafische / beeld en tekst bestanden) kunnen niet worden teruggestuurd voor een terugbetaling. Indien u een probleem met een verkoop van software is PRESTO-CHANGEO.COM biedt ondersteunende diensten te helpen bij de eerste installatie / configuratie van de standaard software op de website van de klant (met uitzondering vanaangepaste werk of wijzigingen of andere wijze gewijzigd om de standaard software). Als de support service kan niet de software te laten werken, zoals beschreven in zijn beschrijving, en al de eisen voor de modules is voldaan, zal een terugbetaling voor het oorspronkelijke bedrag worden uitgegeven. Houd er rekening mee dat steun niet kan worden verstrekt zodra een geschil of terugboeking wordt gestart via uw bank of via Paypal met betrekking tot uw PRESTO-CHANGEO.COM aankoop; om deze reden wordt u aangemoedigd om de klantenservice te contacteren voor ondersteuning voor het openen van een geschil.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN:
Aangekochte software PRESTO-CHANGEO.COM omvat een beperkt aantal gratis ondersteuning inclusief ondersteuning voor eenmalige installatie / configuratie op locatie van de klant, de toegang tot opnieuw downloaden module bestanden na de eerste aankoop en beperkte technische ondersteuning. De eventuele installatie / configuratie ondersteuning die nodig is buiten de vrije eenmalige installatie / configuratie-ondersteuning, met inbegrip van maar niet beperkt tot, dat de steun wordt aangevraagd na een software-upgrade, website verplaatsen of per ongeluk verwijderen van bestanden, zal betaalde ondersteuning, gefactureerd per uur of dienaangaande andere afspraken nodig voor comencement. Tenzij anders vermeld, de gratis ondersteuning is alleen beschikbaar via onze website / e-mail. Als u meer geavanceerde technische ondersteuning of vereisen telefonische ondersteuning worden extra kosten worden toegevoegd. Indien u interesse hebt, bent u van harte welkom om te informeren over een ondersteuningsplan ('retainer plan').

 

SOFTWARE-UPDATES:

Aangekochte software PRESTO-CHANGEO.COM inclusief gratis upgrades voor zo lang als de prijs blijft hetzelfde (* Bepaalde uitzonderingen van toepassing). Als de prijs van de software toeneemt, vragen we u het verschil in prijs te betalen om te upgraden.

Om een ​​module update aanvragen, kunt u gebruik maken van onzeContacteer onspagina.

* Bepaalde upgrades, waaronder een aantal die een module compatibel is met een grote update voor Prestashop (zoals 1,5), is mogelijk een extra upgade vergoeding als gevolg van de tijd en de middelen die nodig zijn om het werk uit te voeren, zelfs als de prijs van de software blijft de hetzelfde. Wij maken elke poging om deze gevallen tot een minimum, maar soms zijn ze noodzakelijk. Als u vragen hebt over een prijsverhoging of een upgrade gratis, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

SOFTWARE UPDATE INFORMATIE EN UW PRIVACY:
Updates met betrekking tot de veiligheid en / of bug fixes en zijn voorzien van aanvullingen worden soms vrijgegeven en het is belangrijk om de software op uw systeem up-to-date om de beveiliging of compatibiliteitsproblemen te voorkomen. Om deze reden, door het downloaden van software van onze website, gaat u akkoord met periodieke berichten ontvangen van PRESTO-CHANGEO.COM u te informeren over belangrijke updates.

 

EIGENDOMSRECHTEN EN VOORWAARDEN:
Alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip, maar niet beperkt tot, het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechtenrechten in en op de software (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle html, php, TPL, dll, grafische / beeld en tekst bestanden) zijn eigendom van PRESTO-CHANGEO.COM. Dergelijke rechten worden beschermd door Amerikaanse wetgeving inzake auteursrechten, andere van toepassing zijnde wetten op het auteursrecht en internationale verdragen. PRESTO-CHANGEO.COM behoudt alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk.

U mag niet herdistribueren, verkopen, decompileren, reverse engineeren, of de software (toestemming wordt verleend om te bekijken / wijzigen van de broncode vervat in de "html", "php", en "tpl" bestanden alleen, met het oog op het verbeteren van demonteren of aanpassen van het product). De software, met inbegrip van eventuele gewijzigde of aangepaste versies, mogen niet worden doorverkocht, opnieuw worden verspreid of worden aangeboden als een service zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PRESTO-CHANGEO.COM. PRESTO-CHANGEO.COM. behoudt zich het recht voor om toestemming om deze software product te gebruiken om een ​​persoon of bedrijf om welke reden te weigeren, en dit zonder voorafgaande kennisgeving. U mag geen vermeldingen aangaande copyright in een van de broncode, zoals die in asp / asp.net scripts, dit omvat alle verwijzingen naar PRESTO-CHANGEO.COM.

LICENTIES:
Elk exemplaar van de software moet worden gebruikt voor slechts een productie website / domein. Elk exemplaar kan worden gebruikt op andere test servers voor de productie domein ook. Het is niet toegestaan ​​om kopieën van de software te maken zonder eerst de aanschaf van de juisteextra licenties. Deze licentie verleent u geen enkel reseller privileges.

AFWIJZING VAN GARANTIES:
Voor zover toegestaan ​​door de lokale wetgeving, wordt deze software aan u geleverd "as is" zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet. PRESTO-CHANGEO.COM niet verantwoordelijk worden geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:
Behalve voor zover toegestaan ​​door de lokale wetgeving, in geen gebeurtenis zal PRESTO-CHANGEO.COM, of het is werknemers of agenten aansprakelijk voor directe, bijzondere, incidentele, gevolgschade of andere schade (met inbegrip van gederfde winst, verlies van gegevens, of downtime kosten), die voortvloeien uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van de software, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke theorie, en al dan niet geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Uw gebruik van de software is geheel op eigen risico. Indien de software defecten blijkt te vertonen, dan neemt u de volledige kosten van alle service, reparatie of correctie.

INSTALLATIE:

U moet alles in het werk om uw gegevens en andere bestanden veilig te stellen tijdens de installatie, bij het upgraden, of bij het installeren van een update. PRESTO-CHANGEO.COM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens of enige andere verliezen die Result van de installatie, upgraden of updaten van de software. Harde schijven (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle gegevens of bestanden die horen bij Prestashop) moet een back-up op een regelmatige basis en moet altijd een back-up voordat u begint met de installatie taken.

ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID:
PRESTO-CHANGEO.COM noch aanvaardt noch aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig verlies, schade, diefstal, misbruik, storingen, etc. van uw hardware of gegevens of iets anders dat u, ongeacht de oorzaak of reden voor een dergelijke ongeluk bezit. PRESTO-CHANGEO.COM., Het is functionarissen en werknemers is niet aansprakelijk voor verloren gegane verdiensten, verlies van zakelijke of andere gevolgschade, speciale, indirecte of bestraffende schade, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, of voor claims van een willekeurige derde partij. Dit beleid, bepalingen en voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving.

Updated: 1/2/2012