Livezilla

Certified Partner and
PrestaShop Developer for:

Villkor för användning

PRESTO-CHANGEO.COM LICENSAVTAL:


Vänligen se den engelska versionen av DETTA AVTAL


LÄS: GENOM ATT HÄMTA, använda vår programvara, eller köpa tjänster relaterade till PROGRAMVARAN, ACCEPTERAR DU VILLKOREN anges nedan under ett juridiskt bindande sätt.

Om du få mjukvaran enligt nedan på uppdrag av ett företag, intygar du att du har vederbörlig befogenhet att företräda bolaget och acceptera villkoren i avtalet på uppdrag av företaget. Ett bindande avtal sedan bildas mellan PRESTO_CHANGEO.COM och företaget i enlighet med villkoren i detta avtal. Du samtycker personligen inte att begå eller uppmuntra någon kränkning av vårt avtal med företaget.

Om företaget du representerar eller du (kollektivt "du") inte godkänner villkoren i detta avtal, inte ladda ner eller installera programvaran.

 

Återgång politik:
Programvara (inklusive men inte begränsat till alla HTML, PHP, TPL, grafisk / bild och text-filer) kan inte returneras för en återbetalning. Skulle du uppleva problem med en inköpt programvara, erbjuder PRESTO-CHANGEO.COM stödtjänster att hjälpa till med den första installationen / konfigurationen av standard programvara på kundens webbplats (exklusivenågon Kontraktsbeställningar eller modifieringar eller eventuella ändringar alls till standard programvara). Om support inte kan få mjukvaran att fungera enligt beskrivningen i dess beskrivning och alla krav för modulerna uppfylls kommer en återbetalning för det ursprungliga beloppet utfärdas. Observera att stöd inte kan ges en gång per tvist eller återbetalning initieras via din bank eller via Paypal som rör din PRESTO-CHANGEO.COM köp, av denna anledning du uppmanas att kontakta kundtjänst för support innan du öppnar en tvist.

SUPPORTTJÄNSTER:
Programvara köps från PRESTO-CHANGEO.COM inkluderar begränsad fri support inklusive stöd för en tid installation / konfiguration på kundens webbplats tillgång till ladda ned modulen filer efter första inköp och begränsad teknisk support. Alla installationer / konfigurering stöd som krävs utöver den gratis en gång installation / konfigurering stöd, inklusive men inte begränsat till stöd som begärs efter en uppgradering av mjukvaran, webbplats flytta eller oavsiktlig borttagning av filer, kommer att kräva betalt stöd faktureras per timme eller på annat arrangerat före comencement. Om inte annat anges är det fri support endast tillgänglig via vår hemsida / e-post. Om du behöver mer avancerad teknisk support eller behöver hjälp via telefon, kommer ytterligare avgifter tillkommer. Om intresse finns, är du välkommen att fråga om en stödplan (hållare planen).

 

Programuppdateringar:

Programvara köps från PRESTO-CHANGEO.COM innehåller fria uppgraderingar så länge priset förblir densamma (* Vissa undantag gäller). Om priset på programvaran ökar, kräver vi att du betalar skillnaden i pris för att uppgradera.

För att begära en modul uppdatering, använd vårKontakta osssida.

* Vissa uppgraderingar, däribland några som gör en modul kompatibel med en stor uppdatering till Prestashop (t.ex. 1,5), kan kräva en extra upgade avgift på grund av den tid och resurser som krävs för att utföra arbetet, även om priset för programvaran förblir samma. Vi gör varje försök att hålla dessa fall till ett minimum, men ibland är de nödvändiga. Om du har några frågor om en prishöjning eller uppgradera gratis tveka inte att kontakta oss.

 

PROGRAMUPPDATERING information och integritet:
Uppdateringar som rör säkerhet och / eller buggfixar och tillägg har ibland släppt och det är viktigt att hålla programmen på datorn uppdaterade för att undvika säkerhet eller kompatibilitetsproblem. Av denna anledning genom att ladda ner programvaran från vår webbplats samtycker du till att få regelbundna meddelanden från PRESTO-CHANGEO.COM informera dig om viktiga uppdateringar.

 

ÄGANDERÄTT OCH VILLKOR:
Okej, titlar och intressen, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt och andra immateriella rättigheterrättigheter i och till programvaran (inklusive men inte begränsat till alla HTML, PHP, TPL, dll, grafik / bild och text-filer) ägs av PRESTO-CHANGEO.COM. Sådana rättigheter är skyddade av USA: s upphovsrättslagar och andra tillämpliga lagar om upphovsrätt och internationella fördrag. PRESTO-CHANGEO.COM behåller alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri.

Du får inte distribuera, sälja, dekompilera, dekonstruera, eller ta isär programvaran (Tillstånd ges att visa / modifiera källkoden som finns i "html", "php" och "tpl" filer bara, i syfte att öka eller anpassa produkten). Programvaran, inklusive eventuella ändrade eller anpassade versioner, kan inte säljas vidare, omfördelas, eller erbjuds som en tjänst utan uttryckligt skriftligt tillstånd från PRESTO-CHANGEO.COM. PRESTO-CHANGEO.COM. förbehåller sig rätten att vägra tillstånd att använda denna programvara till någon person eller företag av någon anledning och kan göra det utan förvarning. Du får inte ta bort några upphovsrättsliga meddelanden i någon av källkoden, som de i ASP / asp.net skript, omfattar detta alla hänvisningar till PRESTO-CHANGEO.COM.

LICENSER:
Varje exemplar av programvaran måste användas för endast en produktion webbplats / domän. Varje exemplar får användas på ytterligare test-servrar kopplade till produktionen domänen också. Du får inte göra kopior av programvaran utan att först köpa lämpligaytterligare licenser. Denna licens ger inte några återförsäljare privilegier.

FRISKRIVNING:
I den utsträckning som tillåts av gällande lag, är denna programvara tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier eller villkor av något slag, vare sig muntliga eller skriftliga, uttryckliga eller underförstådda. PRESTO-CHANGEO.COM avsäger sig specifikt alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, icke-intrång och lämplighet för ett visst ändamål.

ANSVARSBEGRÄNSNING:
Förutom i den utsträckning förbjudet enligt lokal lagstiftning, under inga omständigheter kommer att PRESTO-CHANGEO.COM, eller det är anställda eller tjänstemän hållas ansvarig för direkta, särskilda, tillfälliga eller andra skador (inklusive utebliven vinst, förlorade data eller kostnader för stillestånd), följd av användning, oförmåga att använda, eller resultaten av användning av programvaran, oavsett om baserat i garanti, kontrakt, kränkning eller annan juridisk teori och huruvida eller inte informerats om möjligheten av sådana skador. Din användning av programvaran är helt på egen risk. Skulle programvaran visa sig vara otillräcklig, förutsätter att du hela kostnaden för all service, reparation eller korrigering.

INSTALLATION:

Du måste göra varje försök att skydda dina data och andra filer under installationen, vid uppgradering eller vid installation av en uppdatering. PRESTO-CHANGEO.COM ansvarar inte för förlust av data eller andra förluster som Result från installation, uppgradering eller uppdatering av programvaran. Hårddiskar (inklusive men inte begränsat till alla data eller filer relaterade till Prestashop) bör säkerhetskopieras regelbundet och bör alltid backas upp innan du börjar installationen uppgifter.

ALLMÄNT ANSVARSFRISKRIVNING:
PRESTO-CHANGEO.COM är ej heller accepterar något ansvar för förluster, skador, stöld, missbruk, fel mm av din hårdvara eller data eller något annat som du kan äga oavsett orsak eller anledning till en sådan olycka. PRESTO-CHANGEO.COM., Det är officerare och anställda ansvarar inte för utebliven vinst, förlust av affärer eller andra följdskador, särskilda, indirekta eller bestraffande skadestånd, även om informerats om möjligheten av sådana skador, eller för anspråk på något tredje part. Denna politik, termer och villkor kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Uppdaterad: 2012/01/02