Livezilla

Certified Partner and
PrestaShop Developer for:

Lägg till ett Javascript alert när standard attribut väljs

Standard Attribut Alert

Denna sida skrevs på engelska, se den engelska versionen för den mest exakta koden.

Användare kanske inte märker det finns attribut för att välja en produkt och klicka på "Lägg i varukorgen" utan att inse att de valde standard attribut.


Koden Nedan skapa en Javascript-varning när den förvalda attributen inte ändrades, där användaren uppmanas att bekräfta sitt val.

Ändra din kod för att matcha den nedan, behöver den markerade texten ska läggas till.

Den radnummer kan ändras lite beroende på din version av Prestashop, men den faktiska koden är densamma.


/ Modul / blockcart / Ajax-cart.js (ca linje 11)

/ / För produkt sida "Lägg till" ...
$ ('Kropp # produkten p # add_to_cart input'). Lossa ("klicka"). Klick (function () {
if (attribute_alert == true)
{
if (! bekräfta (attribute_alert_text))
return false;
}

ajaxCart.add (.. $ ('# product_page_product_id) val (), $ (' # idCombination) val (), sant, null, $ ('# quantity_wanted) val (), null.)
return false;
});


/ Teman / Prestashop / product.tpl (linje 3)

<script type="text/javascript">
var attribute_alert = {om $ grupper | @ count> 0} sant {else} falska {/ if};
var attribute_alert_text = "{ls = 'Du har inte ändrat alternativen standard produkt, klicka OK för att lägga produkten, eller Avbryt för att göra ändringar'}.";


/ Teman / Prestashop / product.tpl (ca linje 166)

{Foreach från = $ färger key = 'id_attribute posten = "Färg"}
<li> <a id="color_{$id_attribute|intval}" style="background: {$color.value};" onclick="updateColorSelect({$id_attribute|intval}); attribute_alert=false; "> {if file_exists ($ col_img_dir | Kategori: $ id_attribute | Kategori: ". jpg")} <img src="{$img_col_dir}{$id_attribute}.jpg" alt="" title="{$color.name}" /> {/ if} </ a> </ li>
{/ Foreach}


/ Teman / Prestashop / product.tpl (ca linje 178)

<Formen id = "buy_block" action = "{$ base_dir} cart.php" onSubmit = "if (attribute_alert == true) {ldelim} om {ldelim} return false (bekräfta (attribute_alert_text)!), {Rdelim} {rdelim } "method =" post ">


/ Teman / Prestashop / product.tpl (ca linje 243)

<Välj name="{$groupName}" id="group_{$id_attribute_group|intval}" onchange="javascript:findCombination(); attribute_alert=false; ">