Livezilla

Certified Partner and
PrestaShop Developer for:

Lösa vanliga e-frågor i Prestashop

Fastställande E Problem

Denna sida skrevs på engelska, se den engelska versionen för den rätta koden förändringar.


Det finns några skäl till varför Prestashop inte kan skicka e-post från din server, de vanligaste är:

  • "Från"-fältet inte matchar din domän.
  • Inkompatibel ytterligare huvuden.


Nedan finns lösningar för båda:

I / verktyg / Swift / Swift / Message.php linje # 79
Ändra

$this -> setFrom ( "" );

För att

$this-> SetFrom ("youremail@yourdomainname.com");

I / verktyg / Swift / Swift.php efter linje 370
if (($ has_reply_to = $ message-> getReplyTo ())!) $ message-> setReplyTo ($ från);

Lägg till följande kod:

if (! $has_reply_to[0] )
$message -> setReplyTo ( $from -> getAddress ());


Försök nu att skicka en kontakt budskap ....


Om det fortfarande inte fungerar, gör följande ändring:

I / verktyg / Swift / Swift / plugin / MailSend.php raden # 159
Lägg till

$params = "" ;